අඟහරු මත,එහි වාසය කරන පෘථිවි වාසීන් විසින් නොකරන ලද වෙනස්කම් ඇතිවීමට පටන් ගනී.මුලදී නොසලකා හැරිය හැකි අයුරින් පැවති එම සිදුවීම්, සැලකියයුතු තත්ත්වයන් ගෙන් සිදුවීම ආරම්භ වන්නේ මුල් සිදුවීම් වලින් මාස කිහිපයක් ගෙවී ගිය පසුවය.එවැනි සිදුවීම් නිතර නිතර සිදුවීමට පටන්ගත් පසු අඟහරු මත වාසය කළ ඇතැම් මිනිසුන් විසින් ඔවුන් පිටසක්වල ජීවීන් දක්නාලදැයි ද කියන්නට පටන් ගත්හ.එහෙත් අරුමය වූයේ අඟහරු මත ස්ථාපිත කර ඇති කිසිඳු කැමරාවකට හෝ ස්කෑනරයකට එවැනි පිටසක්වල ජීවියෙකු හෝ එම සිදුවීම් සිදුවන ආකාරයක් ග්‍රහණය නොවීමයි. එබැවින් අවසානයේ එම අඟහරු අභිරහස් පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමට පර්යේෂණ මෙහෙයුම් බොහෝමයක් දියත් කෙරුණි.එහෙත් සෑම මෙහෙයුමක ම ප්‍රතිඵලය එකම විය.කිසිවක් සොයා ගත නොහැකිවුණි.සිල්මෝ-1 මෙහෙයුම දියත් කරන ලද්දේ ද මෙම අඟහරු අභිරහස පිළිබඳ යමක් සොයාගත හැකිවනු අතැයි යන අවසන් බලාපොරොත්තුවෙනි.සිල්මෝ-1 මෙහෙයුම සඳහා පෘථිවියේ සිට අඟහරු බලා ගිය ගවේෂකයන් පස් දෙනාහට අභියෝග බොහෝමයකට මුහුණ දීමට සිදුවේ.ග්‍රාහකයක් විසින් මුලින් ම ඔවුන්ගේ ගමන් මග ආවරණය කරයි.එයින්  ඔවුන් දිවිගලවා ගත්ත ද ඉන් පසුව සිදුවන හදිසි අනතුරකින් ඔවුන් හට ගවේෂණ කණ්ඩායමෙන් එක් අයෙකු අහිමි වෙයි.

කොටස් සියල්ලම.

  1. පිටසක්වලයෝ (විද්‍යා ප්‍රබන්ධය – I කොටස)

  2. පිටසක්වලයෝ (විද්‍යා ප්‍රබන්ධය – II කොටස)

  3. පිටසක්වලයෝ (විද්‍යා ප්‍රබන්ධය – III කොටස)

  4. පිටසක්වලයෝ (විද්‍යා ප්‍රබන්ධය – IV කොටස)

  5. පිටසක්වලයෝ (විද්‍යා ප්‍රබන්ධය – අවසන් කොටස)

Written by

A student of C.W.W.Kannangara Central College,Matugama.

 

Leave a Reply

avatar